Zmiana serwera i aktualizacja DNS

Zmiana DNS. Jak uniknąć problemów przy przenoszeniu obsługi domeny lub wybranych usług na inny serwer?

W celu przeniesienia usług na inny serwer, należy wykonać zmianę w ustawieniach DNS. Aktualizacji może mieć różny zakres i polegać na:

  • zmianie delegacji domeny na nowe serwery DNS
  • zmianie wybranych rekordów na dotychczasowym serwerze DNS

W jednym i drugim przypadku należy zachować ostrożność i dokładnie przeanalizować kolejność działań. Niewłaściwie przeprowadzona zmiana może doprowadzić do wielogodzinnej przerwy w dostępie do wybranych usług, a nawet do czasowego "zniknięcia" domeny z internetu.

Kolejność działań przy zmianie DNS

Zmianę DNS i przenoszenie witryny internetowej na nowy serwer polecamy robić w weekend lub w czasie najmniejszego ruchu. Pozwoli to zminimalizować skutki ewentualnych błędów w konfiguracji.

Przed wykonaniem zmiany w DNS

Jeszcze przed wykonaniem zmiany należy uruchomić usługi na nowym serwerze (założyć konta pocztowe, przenieść pliki odpowiedzialne za działanie aplikacji). Poprawność działania poczty oraz oprogramowania przetestować można w oparciu o lokalny DNS - wskazujący na nowe ustawienia, jeszcze zanim te ustawienia staną się publicznie dostępne w internecie.

Propagacja zmian DNS

Zmiana delegacji zajmuje zwykle najdłużej. Usługi zaczynają działać na nowym serwerze stopniowo z coraz większej ilości sieci. Zwykle po 48 godzinach zmiana jest już rozpropagowana w całym internecie.

Mniej zamieszania - dobre praktyki zmian DNS

Dobrą praktyką przy zmianie DNS jest skrócenie czasów TTL dla rekordów DNS. Pozwala to na znacznie przyspieszenie propagacji zmian dla większości użytkowników. Uwaga: niektóre serwery DNS mogą jednak przechowywać stare ustawienia zgodnie z własną konfiguracją. Użytkownicy korzystający z tych serwerów DNS będą nadal łączyli się ze starym serwerem.

O ile jest wystarczająca ilość czasu zaczynamy od odtworzenia konfiguracji DNS na nowym serwerze - tak aby wskazywał dokładnie tak samo jak dotychczasowy serwer DNS.

Proponowana kolejność zmian:

  • kopiujemy konfigurację stref na nowy serwer
  • na nowym serwerze ustawiamy niskie czasy TTL (np.: 600)
  • zmieniamy delegację u rejestratora domeny
  • odczekujemy kilka dni (po tym czasie można zakładać, że wszyscy użytkownicy, korzystający ze standardowych ustawień będą odpytywali nowy serwer DNS)
  • zmieniamy wybrane rekordy (ponieważ czasy TTL są krótkie zmiana jest widoczna po kilku minutach)

Bezpośrednio po wprowadzeniu zmian zmian przełączamy aplikację ze starego serwera, tak aby łączyła się z bazami danych na nowym serwerze.

Dzięki temu można uniknąć przerwy w działaniu usług i jednocześnie zapewnić pełną integralność danych. W miarę możliwości podobnie można postąpić z plikami przesyłanymi i pobieranymi przez użytkowników.

Zmiana DNS

Po upewnieniu się, że wszystkie usługi działają poprawnie na nowym serwerze, można przejść do zmiany w ustawieniach DNS.

  • Dla domen zarejestrowanych w Abacus IS, zmiany delegacji dokonuje się w panelu klienta.
  • Zmiany poszczególnych rekordów domen działających na naszych serwerach można wprowadzić w panelu serwera, który odpowiada za obsługę DNS danej domeny.

W przypadku problemów lub wątpliwości prosimy o kontakt (biuro@abacus.pl).

Po zmianie DNS

Po upłynięciu 2-3 dni należy ostatni raz pobrać pocztę ze starego serwera, zatrzymać działanie usług.

Ważne jest aby usunąć konfigurację serwerów e-mail na starym serwerze. W przypadku kont wyposażonych w panel można tego dokonać samodzielnie. Natomiast jeżeli nie ma takiej możliwości trzeba powiadomić administratora starego serwera o zmianie.

Pozostawienie domeny i kont pocztowych na starym serwerze spowoduje problemy z dostarczaniem poczty z niektórych serwerów oraz z innych kont na starym serwerze.

W przypadku pozostałych usług, również często najlepszą opcja jest ich wyłączenie, tak aby nie dopuścić do powstania dwóch wersji bazy danych lub plików (jedna na starym serwerze druga na nowym).

Nie zawsze można uniknąć przerwy

Dla skomplikowanych aplikacji opierających swoje działanie na wymianie danych z użytkownikami, pozwalającej na modyfikację przez użytkowników, gładkie przeprowadzenie zmiany jest bardzo trudne. Czasem niemożliwe. Wtedy lepszą alternatywą może być skrócenie czasów TTL i krótka przerwa w działaniu, zaplanowana w okresie najmniejszej aktywności.

Strategię działania dobieramy do konkretnego przypadku i dostępnych możliwości oraz ilości czasu jaki mamy na przeprowadzenie migracji usług.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2003-2023

abacus.pl